RIJVERENIGING & PONYCLUB W.W.N.A.

Stichting OranjehalDe Oranjehal aan de Bentweideweg in Wenum-Wiesel is gebouwd in 1991 na enkele jaren van voorbereiding. De officiële opening was op 1 november 1991. Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de rijhal.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Joop Fikse
T: 0578 641981
E: Martinefikse@hotmail.com

Secretaris
Marleen Koldenhof
marleenkoldenhof@upcmail.nl

Penningmeester
Jan Gordijn
T: 055 3556956

Sponsoring
Frits Spek
T: 06 53983567
E: fritsspek@hetnet.nl

Bestuurslid
Oebele Anema
T: 055 3122018
E: Wake.advies@kpnmail.nl

Voor het gebruiken van de Oranjehal (of delen van de hal/kantine) voor evenementen of anderszins kan contact worden opgenomen met Oebele Anema. Voor vragen/wijzigingen betreffende rijcontracten neem contact op met Joop Fikse.