RIJVERENIGING & PONYCLUB W.W.N.A.

Zo staat het in de statuten

RV & PC W.W.N.A. heeft ten doel het (doen) beoefenen van de hippische sport in verenigingsverband en de bevordering van de hippische sport in het algemeen.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

KNHS

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Deze heeft zitting in het KNHS centrum in Ermelo. De KNHS heeft haar leden verdeeld in Regio’s en die zijn weer onderverdeeld in Kringen. RV & PC W.W.N.A. valt onder de Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland.