RIJVERENIGING & PONYCLUB W.W.N.A.

Accommodatie

Onze vereniging heeft de beschikking over de Oranjehal en de Groene Hal. De Oranjehal is opgedeeld in een grote binnenbak van 60x30 m, met daarnaast een kleinere bak van 20x40 m. De rijbanen zijn samen te voegen tot 1 grote rijbaan. Naast de grote bak bevindt zich onze gezellige kantine.

De Groene Hal, met een afmeting van 25x45 m, is ingericht als springhal. Achter de Groene Hal is er nog een klein buitenterrein, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een paard even te longeren.

De accommodatie is voorzien van een grote, verharde en verlichte parkeerplaats.

Naast het eigen gebruik van de leden worden er in de Oranjehal regelmatig evenementen gehouden, zoals bijvoorbeeld schapenkeuring, koetsenmarkt of pluimveetentoonstelling. Wilt u een evenement organiseren in de Oranjehal, neemt dan contact op met Oebele Anema.

Oebele Anema
T: 055-3122018

Bezoekadres Oranjehal
Bentweideweg 25
7345 AL Wenum-Wiesel
T: 055-3121274 (beperkt bereikbaar)